BAZI KELİME VE EKLERİN YAZILIŞI

Türkçenin yazılışında tek sese tek harf ilkesi benimsendiği için genellikle büyük sorunlarla karşılaşılmaz. Ancak, bazı kelime ve eklerde özel durumlar söz konusudur. Bu bakımdan bu tür eklerle kelimelerin yazılışı üzerinde ayrıca durmak gerekir. Sayıların yazılışı da özel olarak ele alınması gereken konulardan biridir.

 • a – ı, e – i değişmesi
 • i - ı değişmesi
 • u - ü değişmesi
 • ünlü düşmesi
 • b - p değişmesi
 • c - ç değişmesi
 • d - t değişmesi
 • ğ - v değişmesi
 • n - m değişmesi
 • ünsüz türemesi (y - v)
 • ünsüz düşmesi
 • mastar eklerinin yazılışı
 • Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar
 • -ken ekinin yazılışı
 • -ki aitlik ekinin yazılışı
 • mı, mi, mu, mü soru ekinin yazılışı
 • da, de bağlacının yazılışı
 • ile sözünün ek olarak yazılışı
 • imek ek filinin yazılışı
 • ki bağlacının yazılışı
 • Alıntı kelimelerde kesmeli yazılış
 • Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi
 • Sayıların yazılışı
 •