İMLÂ KILAVUZU

 

           Bir ulusun diline sahip çıkması, "dilde birlik" sağlaması anlamına gelmektedir. Eğer bu birliktelik sağlanamamışsa bu bir çöküşün başlangıcı olur. Herkesin "bence" diyerek ortaya çıkması ve kendince kurallar üretmeye kalkışması sonucu çıkacak karışıklık, bırakın dili sahiplenmeyi o dili yok etmeye bile sebep olabilir. İşte bu yargı doğrultusunda dilde birliktelik adına sarılacağımız yegâne rehberimiz İMLÂ KILAVUZU'dur. Büyük önderin kuruculuğunu yaptığı ve dil bilimcilere emanet ettiği TDK'nin yayınladığı ve zaman zaman yenilediği baskılarıyla bu kılavuz (İmlâ Kılavuzu, TDK, Ank, 1996) bilmemiz ve sahiplenmemiz gereken dilin kurallarını, kalıplarını ortaya koymaktadır.

 

          Burada yer vermekle beraber benim de onaylamadığım bazı kurallar nedeniyle tartışmalara neden olan bu eser, daha tutarlı bir yazım kılavuzunun gündeme geleceği güne kadar her şeye rağmen dilde birlik adına baş ucu kitabı olmak zorundadır. Ulus olarak, politikacısından yeni okuma yazmaya başlayan bir öğrencisine kadar bu kurallar çerçevesinde birleşerek, dilimize sahip çıkmak zorundayız.

 

          Bu amaca hizmet doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, yararlı olacağı düşüncesiyle burada sizlere bu eserin sanal ortam tıpkı basımını sunuyorum. Umarım layık olduğu ilgiyi görecektir. .

 

Tahsin MELAN