KESME İŞARETİNİN KULLANILDIĞI SÖZLER DİZİNİ

Bazı alıntı kelimelerde ünsüzler, Türkçenin hece yapısına aykırı olarak kendilerinden önceki ünlüyle hece kurarlar. Dilimizde sayılı olan bu tür alıntılar aşağıda gösterilmiştir:

an'ane

an'anevî

bid'at

cem'an

cür'et

cür'etkâr

cür'etkârlık

cür'etlenme

cür'etlenmek

cür'etli

cüz'î

def'aten

fer'î

gayrimes'ul

hal'etmek

hil'at

is'at

iş'ar

iş'arî

iz'aç

iz'an

iz'anlı

 

iz'ansız

iz'ansızca

iz'ansızlık

kat'î

kat'îleşme

kat'îleşmek

kat'iyen

kat'iyet

kıt'a

kur'a

kur'acı

Kur'an

Kur'anıkerim

mef'ul

mel'anet

mel'un

mer'i

mer'iyet

meş'um

müt'a

nez'etmek

ric'at

 

rik'a

sun'î

sun'îlik

sür'at

sür'atle

sür'atlendirme

sür'atlendirmek

sür'atlenme

sür'atlenmek

sür'atli

şer'an

şer'î

şer’iye

şuf'a

tab’an

tel'in

tes'it

vak'a

vak'anüvis

vak'anüvislik

vaz'ıhamil

vüs'at

Aşağıdaki kelimelerde kesmeli durum iyelik eki alındığı zaman ortaya çıkmaktadır:

cem'i

cüz'ü

def'i

hal'i

kat'ı

men'i

nev'i

sem'i

tab'ı

vaz'ı