NOKTALAMA İŞARETLERİ

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.

 • Nokta ( . )
 • Virgül ( , )
 • Noktalı virgül ( ; )
 • İki nokta ( : )
 • Üç nokta ( … )
 • Soru işareti ( ? )
 • Ünlem işareti ( ! )
 • Kısa çizgi ( - )
 • Uzun çizgi ( - )
 • Eğik çizgi ( / )
 • Tırnak işareti ( "…" )
 • Tek tırnak işareti ( '…' )
 • Denden işareti ( " )
 • Yay ayraç ( ( ) )
 • Köşeli ayraç ( [ ] )
 • Kesme işareti ( ' )